OUTDOOR ANTENNA


ANT-08WN

———————————————-
2.4Ghz Outdoor thin type Omni 8dBi
Pole / Wall Mount Antenna
 Omni
    N-Type Connector    Pole Mount 


ANT-08WN-S

———————————————-
2.4Ghz Outdoor thin type
Omni 8dBi Plug Antenna
 N-Type Connector 


ANT-10AN

———————————————-
5GHz Outdoor Omni 10dBi / 15dBi Pole
Wall Mount Antenna
 N-Type Connector    Pole Mount


ANT-15AN

———————————————-
5GHz Outdoor Omni 10dBi / 15dBi Pole
Wall Mount Antenna
 N-Type Connector     Pole Mount


ANT-0608WN

———————————————-
2.4 / 5Ghz Outdoor thin type Omni 6dBi / 8dBi
Dual Band Plug / Pole Wall Mount Antenna
 N-Type Connector    Pole Mount 


ANT-0608WN-S

———————————————-
2.4 / 5Ghz Outdoor thin type Omni 6dBi / 8dBi
Dual Band Plug / Pole Wall Mount Antenna
 N-Type Connector    Pole Mount 


ANT-19FN-P

———————————————-
2.4GHz 1×1 Outdoor Directional Panel
19dBi Pole Mount Antenna
 N-Type Connector 


ANT-23AN-P

———————————————-
5GHz 1×1 / 2×2 Outdoor Directional Panel
23dBi Pole Mount Antenna

 N-Type Connector    Pole Mount